Samtalsgrupp för Ungdomar

Vi vänder oss till ungdomar mellan 15-19 år som känner att de kommit på kant med tillvaron och inte vet hur de skall komma vidare.

Kanske upplever ungdomarna att:

 • problemen har börjat ta makten över deras liv?
 • känslor av maktlöshet, förtvivlan, oro eller att de ofta är arga?
 • de vill vidare men vet inte hur?
 • de saknar tilltro till sin egen kraft?
 • de är ensamma och känner sig svikna av de flesta?

Tillsammans

 • stöttar vi varandra att se att det finns olika vägar att gå och att varje människa har en egen kraft att välja sitt liv.
 • hjälper vi varandra att finna hopp och få fatt i våra drömmar om framtiden.
 • kan vi lyssna, uppmuntra och trösta.

Syfte

 • Att motverka isolation och depression hos unga.
 • Att tillsammans med andra få möjlighet att arbeta med sina drömmar om vem man vill bli.
 • Att arbeta med ungdomarnas egna resurser och förutsättningar

Innehåll

Vi arbetar utifrån en narrativ grund som försöker ta tillvara på den unges egna resurser och förmåga till att kunna styra sitt liv.
Vi arbetar med att fokusera på vem man vill vara och hur man vill ha det i relation till andra viktiga människor i ens liv.
Under träffarna kommer vi att arbeta utifrån olika teman som rör livets ”svårigheter” och ”möjligheter”.
Vi arbetar i storgruppen med gemensamma övningar men också i mindre grupper. Vi arbetar med olika medel såsom; samtalsövningar, fysiska övningar.
Vi kommer att arbeta med bild och form och andra kreativa inslag som gruppen kommer överens om. Vi använder oss av kraften i att skapa vägar tillsammans. Fikat är en viktig del i våra sammankomster. Varje deltagare får vara med att ta ansvar för praktiska förberedelser inför våra träffar.

Ansvar/stöd

Det går förstås bra att kontakta oss kursansvariga vid frågor kring kursens innehåll och utformning.
Återkoppling till vårdnadshavare och ansvarig kontaktperson (socialtjänst etc.) görs upp inledningsvis tillsammans med den unge.
Vi kursansvariga kommer följa den unges ”resa” i gruppen och efter hand följa upp hur man tycker att det går.
Vid sista tillfället kommer gruppdeltagarna att få bjuda in valfria personer för att få möjlighet att berätta om sin ”resa”.

Gruppterapeuter
Emma Thorén, Leg. Psykoterapeut
Socionom Jonas Karlsson, Familjeterapeut och Socionom
Båda med lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Vi träffas vid 10 tillfällen, varannan vecka, under två terminer med start ht 2015. Varje tillfälle varar 2,5 timma (inklusive fika).

Plats:            Landeriet Korsvägen (GCK’s lokaler)
Kostnad:      9 000 kr/person
Antal:           Max 10 personer i gruppen
Start:            onsdag 16 september 2015, kl. 16.30 – 19.00
Anmälan görs via info@gck.nu – ange namn, mejladress och fakturaadress Ytterligare info kontakta:
Emma Thorén    0760-811760
Jonas Karlsson  0732-308630