Våra tidigare workshops/korta utbildningar i Göteborg

1 dag Webinar
Brukaren visar oss vägen!
Hur vi kan använda oss av brukarens återkoppling/feedback i samtal/behandling och samtidigt skapa en feedbackkultur i organisationen.
Birgit Valla
3 maj 2021

Halvdag Webinar
– Ett återupprättande av det meningsskapande, kreativa, omsorgsfulla och
levande mötet i vår professionella vardag.
Jonna Bornemark
15 april 2021

1 dag workshop Utvärdering av familjebehandling
En modell för att få med familjens röst
Lisa Koser och Luke Sheahan
20 oktober 2020

3 dagar FIT Supervision Handledning av ett Feedbackstyrt Arbetssätt
Scott D Miller och Susanne Bargmann
19-21 februari 2020

1 dag workshop Feedback Informed Treatment
Scott D Miller
18 februari 2020

2 dagar workshop Att skapa dialog i mötet med människor
– Tillit och kreativitet i tider av begränsningar och kontroll
Peter Rober och Jim Wilson
25-26 november 2019

1 Introduktionsdag, 2 Utbildningsdagar och 1 Fördjupningsdag i ABFT
Anknytningsbaserad Familjeterapi

Magnus Ringborg
14-17 oktober 2019

1 dag Frigörelse och Narrativ Praktik:
– att arbeta med marginaliserade unga människor för att befria dem från oönskade identiteter.
Gillian Hughes
England
17 maj 2019

1 dag Barnpsykiatri – nya perspektiv och oanade möjligheter
Søren Hertz, Danmark
10 maj 2019

3 dagar Advanced FIT Training (Feedback informed treatment)
Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark
23-25 januari 2019

1 dag workshop Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?
Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt
Scott D. Miller, USA
22 januari 2019

1 dag workshop Stress, kris/trauma – att förstå, hantera och förebygga
Lars Westerström  Specialist i barnpsykiatri och systemisk familjeterapeut
19 november 2018

1 dag workshop Sexuella övergrepp och kränkningar mot barn, skyddsarbete, professionell samverkan och kopplingar till Me Too
Lars Westerström  Specialist i barnpsykiatri och systemisk familjeterapeut
19 oktober 2018

2 dagar workshop ”Warm Data lab” en guidning genom ett praktiskt – teoretiskt arbete utifrån forskningsparadigmet Warm Data
Nora Bateson
24-25 september 2018
4 dagar Anknytningsbaserad familjeterapi ABFT
Magnus Ringborg
22-25 oktober 2018 (1 introduktionsdag, 2 utbildningsdagar, 1 fördjupningsdag)

1 dag workshop Hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt 
Bo Hejlskov Elvén
14 juni 2018

1 dag workshop Kommunikation inom och mellan Levande system
Nora Bateson
14 maj 2018

3 dagar Anknytningsbaserad familjeterapi ABFT
Magnus Ringborg
13-15 november 2017 (1 introduktionsdag, 2 utbildningsdagar)

3 dagar Advanced FIT Training (Feedback informed treatment)
Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark
8-10 november 2017

1 dag workshop Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?
Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt
Scott D. Miller, USA
7 november 2017

2 dagar workshop Barnets röst i utredning och behandling
Jim Wilson
20-21 april 2017

1 Fördjupningsdag Anknytningsbaserad familjeterapi ABFT
Magnus Ringborg
20 mars 2017

3 dagar Advanced FIT Training (Feedback informed treatment)
Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark
19-21 januari 2016  och 18-20 januari 2017

1 dag workshop Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?
Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt
Scott D. Miller, USA
17 januari 2017

1 utbildnings- och inspirationsdag för chefer, projektansvariga och politiker
Scott D. Miller
presenterar hur ”FIT” (feedbackstyrt arbetssätt) kan bli implementerat i våra organisationer/institutioner
22 januari 2016  och 23 januari 2017
Länk till International Center for Clinical Excellence www.centerforclinicalexcellence.com

3 dagar Anknytningsbaserad familjeterapi ABFT
Magnus Ringborg
3-5 oktober 2016 (1 introduktionsdag, 2 utbildningsdagar)

2 dagar Hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt
Bo Hejlskov Elvén
9-10 december 2015

4 dagar Anknytningsbaserad Familjeterapi, ABFT
Guy Diamond (istället för Suzanne Levy)
 9-12 november 2015 (1 introduktionsdag, 2 utbildningsdagar, 1 fördjupningsdag)

2 dagar Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?
Om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med klienten och resultatet av behandlingen.
Scott D Miller
24-25 september 2015

Magnus Ringborg
11 september 2014, kl 09.00-16.00 ABFT – Boosterdag

Gary Diamond
Anknytningsbaserad Familjeterapi (ABFT)
6-7 maj 2014 Introduktions-/Träningsdagar, 8 maj 2014 Avancerad dag

Annika Källestedt och Lars Westerström
Övergrepp mot barn
 – Hur skall vi hjälpa barn och anhöriga (som kan vara misstänkta förövare)
att leva vidare efter en anmälan om övergrepp?
2-3 april 2014 

Peter Fonagy och Eia Asen
Mentalisering – som begrepp och förhållningssätt
7-8 nov 2013

Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark
3 dagar FIT Supervision Training
11-13 maj 2015

Advanced FIT Training (Feeback Informed Treatment)Läs mer >>
11-14 november 2014

Förändringsarbete – Praktikbaserad evidens
30-31 jan 2014

Inspirationsdag för chefer/projektansv./politiker
29 januari 2014

Hur FIT kan bli implementerat i våra organisationer/institutioner
12-15 november 2013 (4 dagar)
15-18 januari 2013 (4 dagar)

Länk till International Center for Clinical Excellence www.centerforclinicalexcellence.com

Suzanne Levy, Philadelphia, USA
Anknytningsbaserad Familjeterapi (ABFT)
23-26 april 2013 (samma upplägg som i oktober 2012)
9-12 oktober 2012
– 9 oktober – Introduktionsdag
– 10-11 oktober – Träningsdagar
– 12 oktober – Avancerad

Scott D Miller, Phd, en av grundarna av ISTC (Institute for Study of Therapeutic Change) Chicago, USA
Förändringsarbete – Praktikbaserad evidens
Vad är verksamt i socialt behandlingsarbete?
– Om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med klienten och resultatet av behandlingen
26-27 januari 2012
7-8 april 2011
15-16 april 2010
23–24 april 2009

Maggie Carey, Narrative Practices Adelaide, Australien (tidigare medarbetare Dulwich Centre Australien)
Narrativ terapi

14-15 sept 2016
Hur man kan ge stöd till människor som söker nya vägar för att hantera sina liv efter personliga svårigheter och traumatiska upplevelser
28-29 okt 2015
– Att arbeta med trauman och svåra livsupplevelser
25-26 sept 2013
– Modern hjärnforskning i Narrativ praktik
13-14 september 2012
– Att komma ur skamvrån – Narrativa vägar
att hjälpa barn och kvinnor som blivit utsatta för våld samt män som vill separera från våld, att komma vidare i sina liv
11-12 juni 2007

David Nylund, Phd California State Univ. / La Familia Counselling Services USA
Narrativa dagar
Att göra nya röster hörda – genus, sexuell identitet och maktrelationer
23-24 januari 2008

Jaakko Seikkula, klinisk psykolog och professor i psykoterapi vid universitetet Jyväskylä, Finland
John Shotter, professor em. vid Department of Communication, university of New Hampshire, USA
Språksystemiskt tänkande och behandlingsarbete
Öppen dialog i svåra kriser – att mobilisera resurserna i det sociala nätverket
3-4 december 2007