Upphandlade aktuella Ramavtal

GCK har Ramavtal med:

______________________________________________________________________

Gryning Vård AB – Giltigt t.o.m. 2019-03-31, förlängt 1 år

– Handledning för: arbetsgrupp och familjehem samt
enhetschefer m.fl.

______________________________________________________________________

Göteborgs Stads Upphandlingsbolag
– Giltigt t.o.m. 2020-04-30

– Handledning i yrkesutövningen

Avtalsanvändare Göteborgs stads upphandling:
Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB
Ale kommun
Härryda kommun, samt Härryda Energi AB och Härryda
Elhandel AB
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lilla Edets kommun
Partille kommun
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun

______________________________________________________________________

Kungsbacka kommun – Giltigt t.o.m. 2020-12-31

– Handledning för verksamhetsområde: Socialtjänst / Utbildning

______________________________________________________________________

Mölndals kommun – Giltigt t.o.m. 2021-06-01

– Handledningstjänster av anställda på operativ
nivå, arbetsledare/mellanchefer samt högre chefer

______________________________________________________________________

Trollhättans kommun – Giltigt t.o.m. 2020-02-13 

– Handledning enhetschefer och personal

______________________________________________________________________

VG Region – Giltigt t.o.m. 2020-02-13 

– Handledning personal
– Handledning inom ledarskap, organisations- och
personalutveckling

______________________________________________________________________