Utbildning för personal som arbetar på boenden för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar

 – Vardagskunskap och professionella samtal
Totalt 7 dagar under två terminer med beräknad start vt 2017

I arbeten som rymmer möten med andra människor ställs vi inför en rad situationer och dilemman som inte alltid enkelt går att förklara eller att åtgärda.

Den egna levda erfarenheten kan ställa sig i vägen, men kan också vara en möjlighet till fördjupning och ökad kunskap. Parallellt med vår egen vardagskunskap behöver vi lägga till ny kunskap och det systemiska narrativa förhållningssättet blir en rik möjlighet till professionell utveckling.

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar på olika institutioner och HVB-Hem för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.

Vår förhoppning med utbildningen är att den skall ge:

  • Professionellt lärande och metodutveckling för att stärka deltagarna i deras arbete med ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.
  • Att deltagarna ska känna sig säkrare och tryggare i sin professionella roll och att man har fler verktyg i sitt dagliga arbete med ungdomarna.
  • Att utvecklas i metoder som hjälper en att se sin egen roll i mötet med ungdomar, kollegor och samarbetspartners.

Undervisningsformer: Utbildningen utgår ifrån deltagarnas egen praktik där erfarenheter varvas med teori- och metodgenomgång.

Det kommer att ges möjlighet till arbete med den egna praktiken i form av handledning eller konsultation där de teman man arbetat med kan praktiseras.

Utbildningen är upplagd på 7 heldagar, en dag per månad. Varje tillfälle ramas in av ett eller några teman/verktyg där lärandet fördjupas genom och i olika övningar.

Tid
vt 2017 (datum inom kort) kl. 09:00-16:00

Kursansvariga
Ulla Hansson och Hedvig Westerström från GCK

Plats
GCK’s lokaler på Landeriet, Södra vägen 61, (Korsvägen) i Göteborg

Kostnad
7 dagar utbildning  8 800 kr (moms 2 200 kr tillkommer)

Antal Deltagare
Max 20 kursdeltagare

Kursanmälan
oss tillhanda senast 15 december 2016  Anmäl dig här

För ytterligare information om utbildningen mejla info@gck.nu